FILOZOFIJA i ZAKLETVA
WING CHUN-a
PHILOSOPHY and OATH of
WING CHUN

Filozofija Wing Chuna

Onaj koji se predstavlja kao ratnik nije strašan;
Onaj koji se odlikuje u borbi, nikad nije izazvan u besu;
Onaj koji pobeđuje svog protivnika, ne hvali se time;
Onaj koji unajmljuje druge, ponižava sebe pre nego njih.
Ovo je vrlina izbegavanja sukoba koja odgovara uzvišenosti raja.
Cilj Wing Chun Kung Fua je da razvije fizičku, mentalnu i duhovnu svest.
Ovi elementi nas uzdižu na viši nivo života.
Samosvesnost, samopoštovanje i dužnost da služi, treba da bude cilj svakom borcu.
Vežbači treba da meditiraju na ovim principima i pronađu svoj mir kroz učenje Kung Fu načina života.


Wing Chun zakletva

Treniraćemo naša srca i tela za da bi postigli čvrst i postojan duh.
Tragaćemo za pravim značenjem borilačkog puta, tako da će naša čula biti opomenuta na vreme.
Sa pravom snagom, težićemo da obuzdamo duh samoporicanja.
Pridržavaćemo se pravila učtivosti, poštovaćemo naše nadređene i uzdržavati se od nasilja.
Odaćemo poštu našem tvorcu i nikada nećemo zaboraviti pravu vrednost skromnosti.
Tražićemo mudrost i snagu, ne težeći drugim zadovoljstvima.
Celog života, kroz discipline Wing Chuna, tražićemo ispunjenje pravog značenja puta.